· 

Wat is Het Evangelie om te delen?

We leven in een gebroken wereld, ons hart is afgescheiden van God door onze zonde. Maar er is wel degelijk een God, en Hij is goed! Deze Creator gaf Zijn eigen leven in de kruisdood, werd begraven en stond op uit de dood. Door Zijn lijden en dood maakte Jezus de weg vrij voor elk individu om de volheid van leven terug te ontvangen. Door wedergeboren te worden (bekering van zonde, de waterdoop en het ontvangen van God’s Geest, Handelingen 2:38) wordt onze relatie met God hersteld en kunnen we gaan leven voor Hem. En dit is waar we voor gemaakt zijn!

 

Deze boodschap is voor jou! Contacteer ons via de website of Instagram als je meer wilt weten!

Write a comment

Comments: 0